به روز رسانی
نرم افزار سازه 90 و دیگر محصولات گروه نرم افزاری سازه توسط این گروه به طور کامل پیشتیبانی می گردد. در صورت تغییر در ضوابط آیین نامه ها، اعم از آئین نامه های سازه های بتن آرمه، مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، آئین نامه ACI آمریکا یا دیگر آئین نامه های مرتبط مانند آئین نامه 2800 و همچنین برای هماهنگی با آخرین نسخه های نرم افزارهای آنالیز و طراحی سازه های بتن آرمه مانند SAFE , ETABS , SAP و همچنین برای هماهنگی با نرم افزار AutoCAD به عنوان نرم افزار نقشه کشی و ترسیم سازه، تغییرات سریعا اعمال و در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.
این خدمات از زمان عقد قرارداد به مدت یکسال رایگان بوده و پس از آن مطابق مفاد قرارداد خواهد بود.
هر به روزرسانی شامل کلیه تغییرات نرم افزار از ابتدا تا آن تاریخ می باشد و نیازی به دانلود به روزرسانی های قبل نیست.
توجه: پسوند فایل به روزرسانی ZIP می باشد.
برای نصب به روزرسانی، پس از Extract کردن فایل ZIP فایل با پسوند exe را اجرا نمایید.
نام نرم افزار ویرایش تاریخ به روز رسانی
سازه 902.9502.11395/02/30 11:12
 35.47 MB 
سازه 90 نسخه 2.9502.1
قابلیت ها جدید
اصلاح مقطع فونداسیون پیشرفته
اصلاح دیوار برشی پیشرفته (برای دیوارهای دارای بیش از یک ساق و با زاویه تند)
اصلاح محاسبه پوش فایلهای خروجی
نام نرم افزار ویرایش تاریخ به روز رسانی
سازه 902.9412.11394/12/24 11:12
 35.39 MB 
سازه 90 نسخه 2.9412.1
قابلیت ها جدید
اصلاح نرسیم مقاطع فونداسیون پیشرفته : نمایش میلگردهای تقویتی، نمایش تراز‌ها و ...
اصلاح آکس‌های cylinderical در پروژه‌های ETABS2015
اصلاح ساخت پوش فایلهای خروجی
اصلاح دیوار برشی پیشرفته
نام نرم افزار ویرایش تاریخ به روز رسانی
سازه 902.9411.11394/11/08 11:01
 34.97 MB 
سازه 90 نسخه 2.9411.1
قابلیت ها جدید
تغییر در نحوه قرارگیری میلگردهای اصلی و تقویتی و شرایط گروه شدن میلگردها در مقطع تیرها
( ابتدا میلگردهای اصلی در عرض مقطع توزیع، و سپس میلگردهای تقویتی بین آنها اضافه می گردند. )
اصلاح در خواندن مقاطع Auto Select در پروژه‌های ETABS2013,2015
اصلاح فونداسیون پیشرفته در پلان‌ آرماتورهای برشی
اصلاح ساختن پوش فایلهای خروجی تیر و ستون و افزایش سرعت آن