به روز رسانی
نرم افزار سازه 90 و دیگر محصولات گروه نرم افزاری سازه توسط این گروه به طور کامل پیشتیبانی می گردد. در صورت تغییر در ضوابط آیین نامه ها، اعم از آئین نامه های سازه های بتن آرمه، مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، آئین نامه ACI آمریکا یا دیگر آئین نامه های مرتبط مانند آئین نامه 2800 و همچنین برای هماهنگی با آخرین نسخه های نرم افزارهای آنالیز و طراحی سازه های بتن آرمه مانند SAFE , ETABS , SAP و همچنین برای هماهنگی با نرم افزار AutoCAD به عنوان نرم افزار نقشه کشی و ترسیم سازه، تغییرات سریعا اعمال و در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.
این خدمات از زمان عقد قرارداد به مدت یکسال رایگان بوده و پس از آن مطابق مفاد قرارداد خواهد بود.
هر به روزرسانی شامل کلیه تغییرات نرم افزار از ابتدا تا آن تاریخ می باشد و نیازی به دانلود به روزرسانی های قبل نیست.
توجه: پسوند فایل به روزرسانی ZIP می باشد.
برای نصب به روزرسانی، پس از Extract کردن فایل ZIP فایل با پسوند exe را اجرا نمایید.
نام نرم افزار ویرایش تاریخ به روز رسانی
سازه 902.9505.11395/05/31 10:29
 36.06 MB 
سازه 90 نسخه 2.9505.1
قابلیت ها جدید
- اصلاح ​دیوار برشی پیشرفته در محاسبه طول آرماتورهای عرضی
- اصلاح فونداسیون پیشرفته در ترسیم آرماتورهای چاهک آسانسور
- اصلاح ترسیم مقطع دال تخت با کتیبه
نام نرم افزار ویرایش تاریخ به روز رسانی
سازه 902.9504.11395/04/31 10:46
 35.97 MB 
سازه 90 نسخه 2.9504.1
قابلیت ها جدید
- اضافه شدن ACI2008 به برنامه
- اصلاح ​دیوار برشی پیشرفته در ترسیم مقاطع عرضی
- اصلاح فونداسیون پیشرفته در ترسیم پلان برش یک طرفه
نام نرم افزار ویرایش تاریخ به روز رسانی
سازه 902.9503.11395/03/26 11:08
 35.91 MB 
سازه 90 نسخه 2.9503.1
قابلیت ها جدید
فونداسیون/دال پیشرفته:
- امکان ترسیم دال‌های تخت همراه با کتیبه
- امکان ترسیم سیتم‌های دال‌-تیر
- امکان ترسیم پلان قالب بندی
- امکان معرفی آرماتورهای گوشه در دال‌
- نمایش ستون‌ درمقطع عرضی فونداسیون
- نمایش ستون، سر ستون و کتیبه در مقطع عرضی دال
- نمایش آرماتورهای چاهک آسانسور در پلان آرماتور گذاری
- اضافه شدن موارد جدید در تنظیمات برای رسم پلان‌ آرماتور گذاری فونداسیون، دال و رسم مقطع

سازه90:
- اصلاح آکسهای بسیار نزدیک
- تغییر در نحوه نمایش سنجاقی در مقطع ستونها
- اصلاح نحوه نمایش آرماتورهای گونه در مقطع عرضی تیرها