کارت دعوت آماده ی ارسال است، لطفاً آدرس وکدپستی خود را اعلام فرمائید
ثبت نام کنندگان محترم
ازثبت نام در سازه مینار اول تهران سپاسگزاریم. آدرس و کدپستی شما را برای ارسال کارت دعوت نیاز داریم. لطفاً در اسرع وقت با مراجعه به وبسایت SAZEMINAR.COM قسمت ویرایش مشخصات نسبت به درج آدرس و کدپستی خود به صورت کامل اقدام فرمایید. عدم تکمیل آدرس پستی در وبسایت سازه مینار به منزله انصراف شما از حضور در گردهمائی تلقی می گردد. منتظر دریافت آدرس پستی و سپس حضور گرم شما در مرکز همایشهای بین المللی رایزن هستیم.

با احترام
گروه نرم افزاری سازه