جزئیات دال های بتن آرمه در سازه90 ترسیم می شود
امکان ترسیم جزییات سقف های دال به سازه90 افزوده شد.
این قابلیت به ابزار فونداسیون/دال پیشرفته اضافه شده و برای کاربرانی که ابزار فونداسیون پیشرفته را خریداری کرده اند قابل استفاده خواهد بود. در این ابزار قابلیت های زیر در دسترس خواهند بود:
- امکان ترسیم دال‌های تخت همراه با کتیبه
- امکان ترسیم سیستم‌های دال‌- تیر
- امکان معرفی آرماتورهای گوشه در دال‌
- نمایش ستون، سر ستون و کتیبه در مقطع عرضی دال
برای استفاده از قابلیتهای جدید ابزار فونداسیون/دال پیشرفته، می توانید آخرین به روزرسانی را از وبسایت سازه90 دانلود نمایید.

با احترام
گروه نرم افزاری سازه