زمان تحویل کتاب ETABS2016+SAZE90
خریداران محترم کتاب ETABS2016+SAZE90
از خرید شما متشکریم.
همانطور که اطلاع دارید، هنگام پیش فروش کتاب ETABS2016+SAZE90 زمان تحویل کتاب در اردیبهشت ماه اعلام شده بود. در حین عقد قرارداد برای چاپ، به صورت غیرقابل انتظار کاغذ مورد نیاز نایاب شد و هزینه های چاپ به صورت غیر قابل تصوری افزایش یافت.
علیرغم این مورد با پیگیری مستمر سرانجام موفق به یافتن کاغذ مورد نیاز و عقد قرارداد شدیم. اما این مسئله سبب تاخیر در عملیات چاپ گردید. لذا ضمن عذرخواهی از شما، کتاب ETABS2016+SAZE90 به جای اردیبهشت ماه در خرداد ماه به آدرس پستی شما ارسال می گردد.
تاریخ قطعی و دقیق نمی توانیم اعلام کنیم اما تلاش ما در این است که در اولین فرصت در خرداد ماه کتاب را به دست شما برسانیم. یک بار دیگر عذرخواهی ما را بپذیرید و از شکیبائی شما بی اندازه متشکریم.

با عرض احترام،
گروه نرم افزاری سازه