بازیابی نام کاربری
تازه ها برای اعضا
1396/10/25 بهینه ساز طراحی نسخه 4.4.1
با انتشار ویرایش چهارم آئین نامه 2800، تمرکز طراحی سازه ها به سمت احتراز از پیچش طبقات و به حداقل رساندن فاصله مرکز جرم و مرکز سختی رفته است.
اگرچه به حداقل رساندن فاصله مرکز جرم و مرکز سختی تا حدی امکان پذیر است، اما یافتن پاسخ دقیق توسط قضاوت انسانی عملا غیرممکن است.
تیم طراحی نرم افزار Design Optimizer با ابداع شیوه ای منحصر بفرد در ایران و جهان، برای اولین بار این مسئله را برای قاب های...
برای بازیابی نام کاربری شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید .
تلفن همراه: